Komplexná fyzioterapia

Cielená liečba problému

Vďaka fyzioterapii dokážeme cielene liečiť pohybové ťažkosti. Pomôžeme vám s bolesťami hlavy, ramena, ruky, chrbtice, skoliózy, chodidiel, kolena, lakťa, alebo inými konkrétnymi problémami týchto častí ako je napríklad vyskočenie platničky, bolesť kĺbov, poúrazové stavy a podobne.

Pred a pooperačná starostlivosť

Našu pomoc ponúkame tiež po úrazoch, po nehodách a dokážeme riešiť aj veľmi ťažké stavy, kde to už lekári vzdávajú. Samozrejmosťou je čo najlepšie pripraviť pacienta na operáciu, či pooperačné obdobie, ak sa tomu už nedá predísť. Nastavením správneho rehabilitačného programu Vás naučíme ako správne cvičiť, ako zlepšiť svoju kondíciu, ako zmierniť svalovú dysbalanciu a zlepšiť funkciu pohybového aparátu.

SM systém

Mulligan Koncept

Mulligan koncept je výnimočná kombinácia aktívneho a pasívneho prístupu ku klientovi, vďaka ktorému je možné vidieť prekvapivé výsledky už po aplikácii prvej terapie. Aplikované metodiky sú úplne bez bolestné. Ide o manuálny postup, ktorý pracuje na báze zlepšenia zdravotného stavu pri rôznych problémoch. Odporúča sa pri bolestiach pohybového aparátu, pri obmedzenej kĺbnej pohyblivosti a tiež pri starých a chronických zraneniach.