O nás

Cesta za najlepšou fyzioterapeutickou klinikou

Ako vznikla Súkromná rehabilitačná klinika FyzioBet v Šamoríne?


Naše služby


Zameriavame sa na:

Naši kvalifikovaní fyzioterapeuti ponúkajú širokú škálu terapií, vrátane manuálnej terapie, elektroterapie, ultrazvuku a cvičebných programov prispôsobených na mieru.

Poskytujeme špecializované rehabilitačné programy na zotavenie po športových úrazoch, operáciách a iných traumatických udalostiach.

Zameriavame sa na liečbu a prevenciu ortopedických problémov, ako sú bolesti chrbta, kĺbov a svalov.

Pomáhame pacientom zotaviť sa z neurologických ochorení a poranení, ako sú cievne mozgové príhody, Parkinsonova choroba a skleróza multiplex.


Sme citliví na potreby a obavy našich pacientov a snažíme sa vytvoriť dôveru a pohodlné prostredie pre ich liečbu.


Držíme sa najvyšších etických a odborných štandardov v našej práci a snažíme sa vždy poskytovať služby na najvyššej úrovni.


Berieme na seba plnú zodpovednosť za zdravotný stav našich pacientov a pracujeme s nimi na dosiahnutí ich rehabilitačných cieľov.


Aktívne sa zapájame do neustáleho vzdelávania a vývoja, aby sme boli vždy informovaní o najnovších trendoch a výskumoch v oblasti fyzioterapie.