Vstupné a kontrolné vyšetrenie

Prečo je dôležité

VSTUPNÉ VYŠETRENIE

kvalifikovanou rehabilitačnou lekárkou?

Kladieme dôraz na takéto vyšetrenie!

Pretože takéto vyšetrenie zahŕňa kompletnú anemnézu. Naša rehabilitačná lekárka vie, že anemnéza má pri určení správnej diagnózy nenahraditeľný význam. Preto sa s pacientom najskôr porozpráva, zisťuje tým zdravotné ťažkosti, od akého obdobia ťažkosti pociťujete, prípadne zisťuje ako bolesti vznikli. Pri vyšetrení lekárka posudzuje držanie tela klienta v stoji, pri chôdzi, kontroluje rozsah pohyblivosti chrbtice a ďalšie úkony, ktorými vidí, ako na tom vaše telo je. Po určení diagnózy stanoví terapeutický plán a s tým súvisiace výkony a procedúry, ktoré ďalej vykonávajú naši špičkový fyzioterapeuti.

Prečo nevynechať

KONTROLNÉ VYŠETRENIE?

rehabilitačnou lekárkou?

Po absolvovaní všetkých predpísaných terapií, je kontrolné vyšetrenie potrebné!

Kontrolné vyšetrenie je súčasťou rehabilitačnej liečby. Posúdením vášho aktuálneho zdravotného stavu, lekárka posúdi, či sú dané terapie vhodné, prípadne môže terapeutický plán upraviť alebo pozmeniť. O takéto vyšetrenie môžete požiadať aj vtedy, ak napriek dodržiavaniu liečebného postupu sa vaše ťažkosti zhoršujú.

Mudr. Ingrid Štefanková